Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Reedukacja

Oferujemy indywidualne zajęcia dla dzieci mających problemy z :

  • czytaniem – dysleksja
  • pisaniem – dysgrafia
  • ortografią- dysortografia
  • liczeniem –dyskalkulia
  • osiągnięciem dojrzałości szkolnej.
  • Każda terapia reedukacyjna poprzedzona jest kompleksową , rzetelną diagnozą! Dla każdego dziecka sporządzany jest plan działań reedukacyjnych dostosowany ściśle do jego potrzeb.