Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Porady i badania psychologiczne

Oferujemy następujące usługi w zakresie pomocy psychologicznej:

 • diagnoza trudności w uczeniu się,
 • profil uzdolnień i pomoc w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia,
 • ocena inteligencji w raz z profilem zdolności umysłowych,
 • diagnoza trudności emocjonalnych,
 • pomoc w zakresie problemów wychowawczych i relacji rodzic-dziecko,
 • poradnictwo i rozmowy wspierające dotyczące problemów osobistych, szkolnych i rodzinnych.
 • Na prośbę Rodziców wystawiamy opinię oraz diagnozę psychologiczną popartą wynikami właściwych testów i wywiadem klinicznym, nie wystawiamy orzeczeń, gdyż taki dokument może przygotować jedynie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

  Przygotowujemy szczegółowe wskazówki do pracy z dzieckiem w domu ułatwiające codzienne życie i sprzyjające właściwemu rozwojowi.

  Diagnozę prowadzi psycholog z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie resocjalizacji i pedagogiki ogólnej za pomocą testów znormalizowanych do polskich warunków.