Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
PRZEZ NOWOCZENNOŚĆ DO OTWARTEGO RYNKU PRACY

Stowarzyszenie "EGIDA" realizuje projekt pt. "Przez nowoczesność do otwartego rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Celem projektu jest zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej mieszkańców wsi grodziskiej oraz lepsze przystosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez podniesienie umiejętności i świadomości w zakresie korzyści z posługiwania się programami komputerowymi

W ramach projektu organizujemy szkolenia komputerowe dla mieszkańców obszarów wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki w wieku (18-60 lat).
Program szkolenia komputerowego obejmuje trzy bloki tematyczne: Arkusz kalkulacyjny Exel (10 godz.), MS Power Point (8 godz.), MS FrontPage (12 godz.)

Oczekujemy, iż udział w szkoleniu przyniesie Państwu wymierne korzyści z wykorzystania nabytych umiejętności, które są niezwykle ważne w dzisiejszych realiach społeczno – rynkowych.


Gwarantujemy:
- naukę w miłej atmosferze w grupach 10 osobowych
- nacisk na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy
- materiały szkoleniowe, które będą służyły pomocą po zakończeniu szkolenia
- wystawienie zaświadczenia ukończenia szkolenia
Szkolenia odbywają się w Szkole Podstawowej w Izdebnie Kościelnym przy ul. Ks. M. Oziębłowskiego 5 w godzinach 17.00-20.15 zgodnie z poniższymi terminami:
a) pierwsza grupa – 14,16,18,21,23,25,25,30 marca 2011 roku
b) druga grupa – 11,13,15,18,20,27,28,29 kwietnia 2011 roku
c) trzecie grupa – 16,18,19,26,27,30 maja oraz 1,3 czerwca 2011 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach mieszkańców obszarów wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki (nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach).
UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY
Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Ciechomską tel. 666503083, 22 243 55 50

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego