Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
SZKOLENIE " Z KOMPUTEREM PO LEPSZE ŻYCIE"
Stowarzyszenie "EGIDA" realizuje projekt pt. "Z komputerem po lepsze życie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2009 r  a zakończy 31 lipca 2009 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki, podniesienie świadomości w zakresie korzyści z posługiwania się komputerem (internetem) oraz lepsze przystosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy.


 
Cele szczegółowe:
  • • nabycie lub podniesienie umiejętności mieszkańców wsi w zakresie posługiwania się komputerem oraz internetem,
  • • zwiększenie aktywności środowisk wiejskich w zakresie kształcenia ustawicznego oraz samokształcenia poprzez naturalnie wyłonionych liderów w trakcie trwania projektu,
  • • zwiększenie dostępu do lokalnego rynku pracy poprzez zdobyte w ramach realizacji projektu umiejętności.

W ramach projektu prowadzone są szkolenia z obsługi komputera i korzystania z internetu. Szkolenia odbywają się w Grodzisku Mazowieckim w Gimnazjum nr 3 przy ul. L. Zondka w godzinach 17.00-21.00 zgodnie z poniższymi terminami:
  • • I grupa – 23, 25, 27, 30 marca 2009 r. oraz 1 kwietnia 2009 r.
  • • II grupa - 20, 22, 24, 27, 29 kwietnia 2009 r
  • • III grupa- 11,13,15,18,20 maja 2009 r.
  • • IV grupa – 25, 27, 29 maja 2009 r. oraz 1 i 3 czerwca 2009 r.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy mieszkańców terenów wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki posiadających niskie bądź nie posiadających umiejętności w zakresie obsługi komputera i wykorzystania internetu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Ciechomską tel. 666503083
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego