Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Integracja sensoryczna

 

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej

Jeśli obserwujesz u  dziecka jeden lub więcej objawów z poniższej listy, zgłoś się do specjalisty, może to oznaczać nieprawidłowy rozwój w zakresie Integracji Sensorycznej

 ·                      nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch;

 ·                      zbyt mała wrażliwość/reaktywność na stymulację sensoryczną;

 ·                      zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej;

 ·                      trudności z koncentracją, impulsywność;

 ·                      problemy w zakresie koordynacji;

 ·                      opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce;

 ·                      słaba organizacja  zachowania;

 ·                      niskie poczucie własnej wartości

Image

.Oto lista niektórych problemów zgłaszanych przez rodziców:

Moja córka jest bardziej zainteresowana odgłosami dobiegającymi zza okna niż bajką, którą opowiadam.
Syn ma już 8 lat  i  trudności z pisaniem, problem sprawia mu nawet trzymanie długopisu.
Sześcioletnia Ania, mimo wielu prób nie nauczyła się dotąd jeździć na rowerze.
Janek chodzi do drugiej klasy  a nie potrafi wiązać sznurowadeł.
Kuba dziesięciolatek  nie lubi lekcji WF, bo nie  umie odbijać piłki.

Dlaczego zdrowe, inteligentne dzieci nie potrafią tego co ich rówieśnikom przychodzi bez trudu ?
Dlaczego często, mimo wielu starań specjalistów istnieją małe szanse na uzyskanie efektów ?
Integracja Sensoryczna (SI) to proces , w którym mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje oraz łączy ze sobą informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów. U większości dzieci proces integracji sensorycznej przebiega w sposób naturalny, podczas aktywności typowych dla danego etapu rozwoju.  Sprawne działanie wszystkich systemów sensorycznych i procesów integracji wpływa na prawidłowy rozwój ruchowy, emocjonalny i poznawczy dziecka. U niektórych dzieci proces integracji nie przebiega w sposób prawidłowy lub też rozwija się w niewystarczającym stopniu. U tej grupy dzieci mogą pojawić się problemy w rozwoju, nauce, a nawet problemy z zachowaniem.

Image
Zaburzenia Integracji Sensorycznej zauważane są u bardzo licznej grupy dzieci:

1. Dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym z trudnościami w uczeniu się (trudności w nauce czytania, obniżony poziom graficzny, trudności z przepisywaniem z tablicy, kłopoty z różnicowaniem prawo - lewo, słaba obustronna koordynacja ruchowa, zaburzenia emocjonalne, trudności w koncentracji uwagi).
2. Zaburzenia werbalno słuchowe, czyli dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
3. ADHD
4. MPD
5. Autyzm i wiele innych.

Diagnoza procesów SI polega na przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu z Rodzicami, obserwacji dziecka podczas zabawy spontanicznej i kierowanej, a także - w przypadku dzieci powyżej 4 roku życia - specjalistycznych testów.