Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Biofeedback

Jako jedyni w tej okolicy oferujemy treningi EEG Biofeedback !!!

Co to jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback jest naukowo opracowana metodą usprawniana funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, wykorzystującą trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu . Dzięki temu treningowi pacjent, w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, Trening EEG Biofeedback zwiększa wydajność mózgu nawet o 25-30%.

Image  

Historia EEG Bioffedback

Historia EEG Bioffedback jest bezpośrednio związana z rozwojem badań EEG. Jednak za datę narodzin tej metody można przyjąć rok 1958 kiedy to Joe Kamiya zaczął pracować z EEG i systemowym sprzężeniem zwrotnym. Twierdził on, że człowiek może wysiłkiem woli kontrolować fale alfa (8-12 Hz), co dawniej, uważano za niemożliwe. Burzliwy rozwój EEG biofeedback ma związek z pracami profesora B.Stermana, w amerykańskim ośrodku lotów kosmicznych NASA. W badaniach na kotach udowodnił on, że koty potrafią nauczyć się zwiększać amplitudę fali o częstotliwości 12-15 Hz w rejonie kory sensomotorycznej. Ta obserwacja potwierdziła się również u ludzi. Sterman stwierdził, iż pacjenci z epilepsją, trenujący rytm sensomotoryczny SMR, mają mniej napadów padaczkowych.

Kolejni badacze zajmujący się EEG Biofeedback znaleźli znacznie więcej zastosowań tej metody. J. Lubar udowodnił jej skuteczność w terapii dzieci z ADHD; Penniston w przypadku zaburzeń lękowymi; Tansey zaprezentował możliwość poprawy funkcji umysłowych u dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

Obecnie EEG Bioffedback przeżywa swój burzliwy rozwój na świecie. Niestety w Polsce mimo niepodważalnych zalet tej metody jest ona na razie mało znana .

Dla kogo jest terapia EEG

Bioofeedback?

Generalnie można powiedzieć , że terapia EEG Biofeedback jest adresowana do wszystkich, gdyż u ludzi zdrowych pozawala na zwiększenie ich możliwości i potencjału, zaś u chorych jest szansa na wyzdrowienie, nie dając przy tym żadnych skutków ubocznych.

EEG biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie zarówno u chorych jak i zdrowych , u dzieci jak i u dorosłych.

Wiele znanych osób na co dzień korzysta z EEG Biofeedback – np. Adam Małysz.

Wskazania dla dorosłych:

 • problemy z pamięcią i koncentracją
 • problemy z planowaniem i skupieniem
 • przewlekłe bóle głowy, migreny
 • dolegliwości menopauzy
 • przewlekłe zmęczenie
 • zaburzenia pamięci
 • mała odporność na stres
 • padaczka
 • po urazie czaszki lub udarze mózgu – trening stanowi pomoc w rehabilitacji
 • zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe
 • w terapii tików i zespołu Touretta
 • w zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja)
 • osoby zdrowe, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres ( biznes, kontrolerzy, służby mundurowe, służba zdrowia, lotnictwo, nauczyciele, sportowcy)
 • Wskazania dla dzieci :

 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
 • poprawa szybkości uczenia się
 • nadpobudliwość psychoruchowa ( ADHD)
 • problemy szkolne -dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia
 • trema, reakcje stresowe, agresja
 • lekkie formy upośledzenia umysłowego
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • autyzm
 • chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji
 • padaczka
 •   

  Image

  Jak wygląda trening EEG

   biofeedback?

  Trening EEG Biofeedback polega na interakcji pacjenta z komputerem pod kontrolą terapeuty. Pacjent ma umieszczone na głowie elektrody, które rejestrują zapis pracy mózgu . Pacjent w czasie treningu bez użycia klawiatury ( tylko za pomocą własnego mózgu) gra w gry komputerowe, co jest niezwykle atrakcyjne i relaksujące.

  Trening trwa zazwyczaj około 45 minut. Ilość treningów, które są niezbędne do osiągnięcia założonego celu ustala się w zależności od występującego u pacjenta problemu. Dla przykładu w celu poprawy szybkości uczenia się przez osobę zdrową należy wykonać około 20 treningów, ale już w przypadku afazji potrzeba ich około 80.

  Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i ważności problemu. Treningi można podzielić na krótkoterminowe (ok. 10 - 20 spotkań), takie, które wymagają systematycznej pracy przez ok. 40 sesji (np. ADHD) i długoterminowe (np. epilepsja, afazja - aż 80 sesji). Spotkania odbywają się co najmniej 1 raz w tygodniu, a najlepiej 2 razy w tygodniu.